چهل و یکمین نشست علمی با موضوع سعدی

چهل و یکمین نشست علمی با موضوع سعدی باحضور مهمان ویژه استاد مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده در مدرسه برگزار گردید
شناخت مشاهیر فارسی زبان، به ویژه سعدی، در مدارس اهمیت زیادی دارد. آثار او شامل غزلیات و اثریات با مضامین عمیق انسانی و اخلاقی است که ارزش‌های برجسته‌ی فرهنگ ایران را منعکس می‌کند.
آشنایی با زندگی و آثار او، به دانش آموزان کمک می‌کند تا از زبان و ادبیات فارسی غنی و عمیق‌تری بیاموزند و از ارزش‌های فرهنگی و ادبی کشور آگاه شوند