جشن شب یلدا

در مراسم جشن یلدا در پیش دبستان و دبستان دکتر شاکری فرصتی پیش آمد تا با هم بودن ، محبت ، اتحاد و یکرنگی، شاد بودن و حس نوع دوستی دانش آموزانمان را به نمایش بگذاریم. جشن یلدا با خواندن شعر یلدا توسط نوگلان پیش دبستانی آغاز شد، همچنین مربی پیش دبستان برای دانش آموزان قصه تعریف کرد؛ در ادامه کلیه پایه ها در جشن یلدا شرکت کردند و سرودهای خود را اجرا کردند و پس از پخش موزیکهای شاد ، عکس های تک نفره و دسته جمعی تمام دانش آموزان گرفته شد. در انتهای جشن از دانش آموزان به صرف میوهای شب یلدا و شیرینی پذیرایی شد