نمایشگاه دستاوردهای مدارس

اولین دوره نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته مصلی تهران 97
تاریخ شروع:
يكشنبه پنجم اسفند ماه 97 لغایت هشتم اسفند ماه
ساعت 10 الی 18
محل برگزاری: نمایشگاه مصلی امام خمینی تهران شبستان چهارم غرفه B77
آدرس: خيابان شهيد دكتر بهشتی، روبروی خيابان ميرعماد