جشن پایان سال تحصیلی پایه پیش دبستان

به مناسبت پایان سال تحصیلی 97- 96 دانش آموزان پایه پیش دبستان جشنی در حضور اولیای گرامی دانش آموزان، و همچنین مدیران و معلمان این مدرسه در سالن دبستان برگزار گردید.